אודות "עלי שיח"

"עלי-שיח" – מגיל ינקות ועד לבגרות

עמותת "עלי-שיח"' הוקמה במטרה לסייע ולספק מענה לילדים ובוגרים עם מוגבלויות ולבני משפחותיהם בכל ימות השנה החל מגיל ינקות ועד לבגרות. השירותים שאנו מעניקים כוללים מתן מידע להורים אודות זכויותיהם והאפשרויות העומדות בפניהם, מסגרות חינוכיות מותאמות, מערך דיור ייחודי לילדים ומבוגרים עם מוגבלויות, שילוב בעולם התעסוקתי וליווי מקצועי של מומחים משלל הדיסציפלינות הטיפוליות ועוד. כיום מהווה 'עלי-שיח' את חוד החנית בכל הנוגע למענה הוליסטי לילדים ובוגרים עם מוגבלויות לכל אורך מעגל חייהם.

"אט אט, השתנתה התפיסה הרווחת ומשפחות רבות החלו להתגאות בילדיהן 'המיוחדים' ובזכות שנפלה בחלקן לגדלם."

מן הפרט אל הכלל

טרם שהוקמה 'עלי-שיח' על-ידי הרב חיים פרקל לפני שלושים שנה, נאלצו הורים רבים להתמודד בגפם עם הקושי שכרוך בגידול ילד עם מוגבלות. באותם ימים לא היו מסגרות מתאימות לציבור שומר המצוות ולא זו בלבד, אלא שגידול ילד עם מוגבלות העיב, פעמים רבות, על שמה הטוב של המשפחה – שלא בצדק, כמובן, שהרי חביב כל אדם שנברא בצלם. הקושי האישי שחוו הרב פרקל ורעייתו הוביל אותם, יחד עם שותפים נוספים להקים את 'עלי-שיח' כמענה לציבור נרחב שהתמודד עם האתגר הגדול. אט אט, השתנתה התפיסה הרווחת ומשפחות רבות החלו להתגאות בילדיהן 'המיוחדים' ובזכות שנפלה בחלקן לגדלם. העמותה סיפקה מענה הוליסטי עבור הילדים ובני המשפחות והעמידה כלים להתמודדות עם האתגרים ועם הצורך לשלבם בקהילה.

אודות "עלי שיח"
אודות "עלי שיח"

מסמכי העמותה

עמותת 'עלי-שיח' הינה עמותה רשומה ומוכרת באופן רשמי על-ידי רשויות הרווחה של מדינת ישראל ומוסדותיה. להלן מסמכי-יסוד שניתן להוריד באמצעות לחיצה על הקישור. המסמכים מתעדכנים מעת לעת.