אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של עמותת "עלי שיח" ומאפשר איסוף תרומות עבור העמותה. כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו. אנא קראו את התקנון בעיון.

 

1. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS.

2. עמותת "עלי שיח" מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי. בעת ביצוע התרומה ישלח קבלה למייל התורם או לכתובתו באמצעות הדואר.

3. מדיניות ביטול תרומה: מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול העסקה. ניתן לבטלה בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט ע"פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי, במידה של ביטול עסקה יש ליצור קשר במייל הבא: ma@alei-siach.org.il או בטלפון 02-5477911

4. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

5. מדיניות הגנת פרטיות : העמותה מכירה בחובה לשמור על פרטיות התורמים, ותמנע כל מסירת פרטים לצד שלישי פרט לפרטים המחויבים במסירה בהתאם לחוק או הנחיות מבקר המדינה. המידע ישמר במאגר העמותה בלבד.

6. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI.