27 באטריל 2020

מאות דיירים ודיירות עם מוגבלויות הסבו לשולחן 'ליל הסדר' חגיגי ומפואר בדירות 'עלי שיח'. הדיירים והדיירות שבכל שנה רובם מתארחים אצל משפחתם בליל הסדר, חגגו השנה את הלילה המרומם לצד חבריהם בדירות.

ההחלטה לערוך שולחן סדר בדירות 'עלי שיח' התקבלה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והימצאותם של אנשים עם מוגבלויות בקבוצת סיכון גבוהה, ובכדי למנוע את היחשפותם לאנשים מבחוץ שאין לנו מידע כלפיהם היכן ביקרו והסתובבו.

בכל דירה ערכו את 'שולחן הסדר' זוג מקסים אשר חלקם משמש בדרך קבע כמדריכים או מדריכות בדירות, וחלקם האחר הנם זוגות מופלאים שביקשו לעצמן את הזכות הגדולה לערוך את 'ליל הסדר' במחיצתם של אנשים עם מוגבלויות. הזוגות הנפלאים שהתארחו מהווים מדגם רחב של 'כלל ישראל' וביניהם רמי"ם, אישי עסקים, מטפלים, ועוד', כשחוט השני של אהבת הנתינה לאנשים עם מוגבלויות מקשר ביניהם.

אם מלכתחילה חלק מהדיירים קיבלו את הבשורה על הישארותם גם ב'ליל הסדר' בדירה בעצב ובתסכול מעט, לאחר חששות רבות, והכנות אינטנסיביות לעריכת שולחן סדר בפאר רב, התגובות אותם קיבלנו אך למחרת בערב הפתיעו אותנו, עשרות טלפונים של דיירים ודיירות נרגשים שמילאו פיהם בתודות ותשבחות על המתנה שהענקנו להם בעריכת שולחן 'ליל הסדר' בדירה. הבקשה הפשוטה והכנה חזרה על עצמה כמעט בכל שיחה: "אנו רוצים גם שנה הבאה 'ליל הסדר' בדירה".

מנכ"ל העמותה הרב חיים פרקל: אני נפעם לחזות ולשמוע על האושר של הדיירים, ליל הסדר בדירות זהו דבר נפלא, שנעשה השנה בדיעבד בכדי לשמור על בריאותם של הדיירים, אבל במבחן המציאות התוצאה הפתיעה אפילו את האופטימיים שביננו, זה לא מובן מאיליו להיערך להכנת שבעים וחמש שולחנות 'ליל הסדר' על כל הכרוך בכך, והזכות הזו נזקפת לאנשי הלוגיסטיקה והצוות המקצועי שעשו לילות כימים בכדי לאפשר זאת.