20 בפברואר 2022

עמותת "עלי שיח " פורצת דרך בנושא דיור ומסגרות עבור אנשים בעלי צרכים מיוחדים באופן כללי ובפרט במתן מענה לאנשים עם אוטיזם.

מצורף צילום של מכתב לעיתון "המודיע" בו הורים לבוגר על הספקטרום האוטיסטי מודים ל"עלי שיח" מקרב לב על הנתינה באכפתיות , מקצועיות למען בנם.