05 בדצמבר 2019

לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות החל השבוע, פרסמה נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים נתונים לגבי שיעורי העסקה ושילוב אנשים עם מוגבלות הקיימים כיום במגזר הפרטי והציבורי, הנתונים מצביעים על עליה קלה בשיעורי העסקה של אנשים עם מוגבלות ומאידך מדגישים פער בלתי נסבל לרעתם בשל חסמים שונים.

במהלך העשור האחרון נרשמה מגמת עליה מתמדת בשיעורי ההעסקה של אנשים עם מוגבלות בכלל ושל אנשים עם מוגבלות חמורה בפרט,

כיום, שיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלות חמורה, עומד על 47% ושל כלל האנשים עם מוגבלות עומד על 60%. נתונים אלו מצביעים על פער משמעותי הקיים בשיעור העסקת אנשים עם מוגבלות ביחס לאנשים ללא מוגבלות (79%).

אנשים עם מוגבלות נתקלים לא אחת בחסמים שנובעים מאפליה, סטיגמות והיעדר הזדמנויות הגורמים לקושי להשתלב בשוק העבודה. כך, שיעור האנשים העובדים במשרה מלאה בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה הינו 35% וזאת לעומת 63% בקרב אנשים ללא מוגבלות. בנוסף, רק 18% מהאנשים עם מוגבלות  סבורים כי תפקידם מאפשר קידום בעבודה, לעומת 39% מהאנשים ללא מוגבלות.

במהלך השנה החולפת פורסמו נתונים בנוגע למידת עמידתם של גופים ציבוריים גדולים בחוק המחייב אותם לעמוד ביעד ייצוג הולם של 5% ולנקוט בפעולות שונות לקידום הנושא. הדיווח האחרון בנושא מגלה ש–60% מהגופים הציבוריים עומדים ביעד באופן מלא, 22% עומדים ברמה בינונית ביעד ו 18% עומדים ביעד ברמה נמוכה או בכלל לא.

הרב חיים פרקל מנכ"ל ומייסד עמותת 'עלי שיח' אומר כי צוות מקצועי בהכוונתו פועל להשמת ולשילוב אנשים עם מוגבלויות במגוון עסקים ומפעלים, ומציין כי אנו מופתעים שוב ושוב מרמת יכולות התעסוקה שלהם, זה מעודד ומחייב אותנו להמשיך לפעול ולשלב אותם בתעסוקה בקהילה, ומדגיש כי יש לאנשים עם מוגבלות יכולות שיאפשרו להם להתקדם ונדרש מאתנו להאמין בהם. "מדאיג שיש עדיין אחוזים גבוהים הנרתעים משילוב אנשים עם מוגבלות בעסק ועלינו כחברה להתמקד בהסברה ובקידום שילוב אנשים עם מוגבלות בקהילה".