15 בדצמבר 2019
טקס מרשים התקיים במלאות שנה לפטירתו של הבחור המיוחד שלמה אפרתי ז"ל בן יבדלחט"א הרב הגאון רבי יוסף יקותיאל שליט"א 
באירוע הוכרז ע"י הנהלת העמותה כי פעילות חודש כסליו תונצח לע"נ בסימן 'רגישות לזולת' ולשם כך הודפסו חוברות מונגשות עם הלכות כבוד הזולת שחולקו בכנס וב-75 דירות עלי שיח,
בטקס נשאו דברים אביו הרב הגאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א, הרב הגאון רבי יעקב הלל שליט"א, ח"כ הרב אורי מקלב, הרב יצחק פינדרוס שליט"א, חבר הנהלת העיר יהודה פרוידיגר, סגרה"ע הרב אליעזר ראוכברגר שליט"א, כמו"כ נכחו איש העסקים והפילנתרופ מוטי זוננפלד, סגרה"ע הרב חיים כהן שליט"א, הרב ארז מלול רל"ש מנכ"ל המשרד לשירותי דת, חבר הנהלת העיר דוד בלומנשטוק,
סיום מסכת תענית לעילוי נשמתו נערך על ידי חברו עזרא שרם.