האתר בהרצה
04 ביוני 2019
הרב חיים פרקל מסר הרצאה לסטודנטים לעבודה סוציאלית באוניברסיטת הר הצופים

סטודנטים לעבודה סוציאלית באוניברסיטת הר הצופים האזינו בקשב רב למייסד 'עלי שיח' – הרב חיים פרקל – שהוזמן להרצות בפניהם, הרב פרקל ריגש את הקהל כשסיפר על דרכו המאתגרת עם ילדיו המיוחדים. הכנס שהתקיים תחת הכותרת "אתגרים ומענים בשילוב חברתי של אנשים עם מוגבלות ושל משפחותיהם בחברה החרדית" אורגן על ידי המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן והפקולטה לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית. במהלך דבריו העמיק הרב פרקל בסיפורו האישי ממנו נולד "עלי שיח" – וסקר בפני הסטודנטים את אבני הדרך של הארגון שהגיע להיקפי פעילות עצומים – עשייה חברתית המסייעת לאלפי אנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם לקיים אורח חיים נורמטיבי ובריא, ועשיה נרחבת בתחום שילוב בקהילה.

הרב חיים פרקל מסר הרצאה לסטודנטים לעבודה סוציאלית באוניברסיטת הר הצופים
הרב חיים פרקל מסר הרצאה לסטודנטים לעבודה סוציאלית באוניברסיטת הר הצופים