11 במאי 2021

בשבועות האחרונים נערכו כמה ימי אסיפת הורים .

אסיפה לכל דירה וכן אסיפה מרכזית לכלל ההורים .

היה מקסים לפגוש את ההורים המסורים יחד עם הצוות המדהים של עלי שיח .

ללמוד, להתעדכן, לחדש, לשמוע ולקדם עוד ועוד.