11 במאי 2021

פתיחת השתלמויות במרכז נתמכת.

באירוע :

תוכנית פתיחה

ארוחה כיפית

צילומים

ועיקר התוכנית: הכרת המיקום החדש שלה!

עלי שיח מתחדש כל הזמן.