מקבלי שירות, הורים, הנהלה ואנשי צוות יקרים,
ימים אלו מלווים בחוסר וודאות.


אנשים לרוב מתמודדים עם אתגרים שונים בזמני שיגרה, קל וחומר
בזמני חירום. עבור אנשים עם מוגבלות התמודדות זו יכולה להיות
מאתגרת עוד יותר.
מטרת תכנית זו היא לצייד אתכם במידע וכלים להתמודדות עם
המצב הנוכחי, בהתאמה לצרכים השונים של מקבלי השירות.
בתכנית זו נתבסס על מודל הנקרא "גשר מאחד" המסייע להתמודדות
בזמן משבר. בנוסף לכך, נציע אלמנטים מעשיים להתמודדות והרגעה.


אנשים עם מוגבלות אינם מקשה אחת, לכל אדם יש עולם שלם
ומיוחד של יכולות, צרכים תחושות ורגשות, לכן אין דרך אחת לסייע
לאדם עם מוגבלות, אלא יש לבדוק ולהתייחס להמלצות הבאות
ולהתאים אותם לצרכי ויכולות מקבלי השירות.
"עזרי מעם ה' עושה שמיים וארץ"
חשוב להדגיש כי האמונה היא הבסיס והעוגן שלנו, וכל הכלים
נוספים שנדון בהם הנם נדבכים נוספים על בסיס איתן זה.

להורדת מודל 'גשר מאחד' וההנחיות לחצו כאן