עלי שיח מתמודדים עם הקורונה!

אצלנו לא לוקחים סיכונים, בריאות הדיירים שלנו עומדת בראש סדרי העדיפויות. משכך, הוקם חמ"ל ארגוני הכולל את צוות הניהול המקצועי הבכיר, כאשר את הפיקוד לקח על עצמו מנכ"ל העמותה הרב חיים פרקל, מידי יום בשעה 12:00 הצוות מתכנס לישיבת עדכון, טיפול, וקבלת החלטות בכל הנושאים העומדים על הפרק בעקבות התפשטות הנגיף. בהתאם להוראות משרד הבריאות וחוזר מנכ"ל משרד הרווחה, מערך הדיור מוגדר כחיוני ונמצא בפעילות במתכונת מלאה ומיוחדת, במסגרת הפעילות חולקו ערכות תעסוקה ייחודיות לדירות, וזאת כהשלמה לפעילות מרכזי התעסוקה המושבתים בימים אלו. בנוסף, צוות חוגים נערך להפעיל בדירות ככל האפשר את החוגים המתקיימים כדרך קבע בימי שגרה, ביניהם חוגי בריאות, נגינה, יצירה, ועוד' מרכזי היום יהיו פעילים במתכונת מצומצמת למקבלי השירות המגיעים מביתם, תוך הקפדה יתירה על כללי היגיינה ומרחק שנקבעו ע"י משרד הבריאות