במרכז מע"ש מועסקים בעלי יכולות תפקוד גבוהות, יחסית, שאינם נזקקים לתמיכה רחבה. המרכז מהווה עבורם מקום עבודה של ממש ומספק להם חוויה של "עובדים" – פשוטו כמשמעו. כדי שסביבת העבודה תהיה טבעית, עד כמה שניתן, משולבים מרכזי מע"ש כמסגרת אינטגרלית במפעלים חיצוניים.

לעובדים אלה מתלווים מנחים, עובדים סוציאליים ומרפאים בעיסוק המשלבים אותם בעבודת המפעל התואמת את כישוריהם ומאפשרת להם להרגיש "כמו כולם" (כולל שכר מותאם לכל עובד). שאיפתנו היא שלאחר תקופת עבודה במרכז "המוגן" יוכלו העובדים להשתלב בדרך זו או אחרת בשוק החופשי וירכשו עצמאות ורווחה. העובדים לומדים במהלך עבודתם מה היא משמעות של גמול ביחס לביצוע, מה הם הגבולות בין עובד למנהל, אינטראקציות שונות במקום העבודה ועוד.