במרכז ייחודי זה אנו מספקים מענה לאלו הנדרשים לקבל תמיכה נרחבת – הן בהיבט הרפואי והן בתחומים נוספים. במרכז שני אגפים מרכזיים: אגף לטיפול במועסקים בעלי אוטיזם בו מושם דגש על שיפור יכולות תקשורתיות (לצד הטיפול ההוליסטי) ואגף נוסף לטיפול במועסקים בעלי מוגבלות שכלית-התנהגותית ובאלו הנדרשים לשיקום. באגף זה מושם דגש רב על שיפור כישורים תפקודיים. רמת התפקוד של המועסקים במרכזים אלה נמוכה ופעמים רבות, הטיפול הרפואי, הסיעודי וכד' תופסים מקום משמעותי בסדר היום של המטופל-המועסק.

חרף העובדה שמשך הזמן המוקדש ל"עבודה" קצר ביחס לשאר הטיפולים במרכז, יש לו חשיבות רבה, שכן הוא משפר באופן משמעותי את הדימוי העצמי של המועסקים ומעניק להם משמעות שכה חשובה להתמודדותם היום-יומית.

העבודה במרכז זה מתבצעת בקבוצות קטנות של 4-8 איש ומלווה במספר גדול של אנשי מקצוע מהתחומים הבאים: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, אחיות, פסיכיאטרים ועוד.

לכל אדם נבנית תכנית טיפול פרטנית על-ידי כלל אנשי הצוות המקצועי. התכנית כוללת גם חוגים שונים כגון: גינון, מוסיקה, אמנות וכד'. הצלחתנו וגאוותנו היא בקידום אדם למסגרת גבוהה יותר על הרצף התעסוקתי, בין אם במרכז עצמו ובין אם במעבר למרכז לבעלי תפקודים גבוהים יותר.