מרכז זה מספק מענה לאלו שעדיין זקוקים לתמיכה נרחבת (רפואית, סיעודית וכד'), אך מתקדמים יותר בהיבט הפוטנציאל והכישורים התעסוקתיים / תפקודיים. במסגרת זו אנו מעודדים את המשתתפים לעצמאות תעסוקתית רבה יותר באמצעות הכשרות מקצועיות וכלים מקצועיים שונים.

בין היתר, לומדים המשתתפים על משמעות התגמול ביחס להשקעה ולטיב העבודה, הצורך בתפוקות והספק במהלך העבודה ועוד. מסגרת זו הינה מתקדמת יותר ומיועדת לבעלי כישורים "גבוהים" יותר. כמו במרכז היום שלנו, גם במרכז הטרום-תעסוקתי מחולקים המועסקים לקבוצות קטנות ומלווים באנשי צוות רבים המספקים מענה רחב לצרכיהם.