• להשתדל לצמצם יציאות מהדירה למטרות שאינן חיוניות

 • שלוש פעמים ביום ייצאו הדיירים לשאוף אוויר בשכונה

 • להקפיד לשהות אך ורק באזורים פתוחים

 • לא נכנסים לחנויות ומקומות סגורים

 • יש להשאיר בכל עת חלונות פתוחים לאוורור הדירה

 • אין כניסת אורחים לדירה

 • הכניסה לדירה תתאפשר אך ורק לבני משפחה קרובים

 • הכניסה לדירה מותנית בתשאול ובירור בהתאם להנחיות:

 1. האם ביקר בחו"ל

 2. האם נחשף לחולה קורונה

 3. האם שהה בקרבת אדם מבודד

 4. האם מי מבן המשפחה בבידוד

במידה והתשובה חיוביות תיאסר כניסתו לדירה!

 • יש לשנן את הנחיות ההיגיינה לדיירים ולצוות מידי יום

 • להקפיד על הימנעות ממגע של דייר אחד בשני

 • לרחוץ ידיים עם סבון לפני ארוחות ומידי מס' שעות

 • לייעד מגבת אישית לכל דייר/ת

 • לתלות במקומות בולטים בדירה את ההנחיות המונגשות.

 • לתת תשומת לב מוגברת להתפתחות סימני מחלה בדייר/ת

 • סימני הנגיף:

 1. חום

 2. שיעול

 3. קוצר נשימה

 • באם מופיע אחד התסמינים יש לדווח מיידית למנהלת האגף

 • יש לזכור שלא כל הסימנים מצביעים על קורונה. במקרה שלא היה מגע ידוע עם חולה ובכל חשש אחר לפנות למנהלת האגף