שאיפתנו היא לטפח עצמאות בקרב העובדים שאנו מלווים. במסגרת תכנית ההכשרות לתעסוקה נתמכת אנו מלווים עובדים בעלי רמת תפקוד גבוהה המסוגלים להשתלב במקומות עבודה "רגילים" שמאופיינים באינטראקציות מגוונות – מקצועיות ובין-אישיות. המוסדות השונים שעובדים עימנו בשיתוף פעולה הדוק קולטים את העובדים ואנו דואגים להכשרתם המקצועית ולליווי מנהליהם. חלק משמעותי מפעילות זו מתבטא ביצירת שיתופי פעולה עם מעסיקים פוטנציאלים לאורך זמן.

חלק מן המועסקים במסגרת זו מאופיינים בהתנהגות "מאתגרת" והתכנית מסייעת להם להתמודד עם הקשיים וללמוד כיצד להפחיתם.

כיום מועסקים עובדים בתכנית ההכשרות לתעסוקה נתמכת בבית החולים הדסה עין כרם לשביעות רצון מנהלי המחלקות השונות ולשביעות רצונם של העובדים הזוכים להכרה רשמית בתרומתם ומשתכרים למחייתם.