אותות ופרסים
אותות ופרסים

'עלי-שיח' פועלת לקידום משמעותי של איכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. השאיפה לתיקון עולם ולשילובם בחברה הישראלית נעשית מתוך שליחות ואמונה שזו הדרך הנכונה. פעילות העמותה זוכה להכרה ולהוקרה – אלו מזכירות לנו כל העת את התפקיד המשמעותי שבחרנו לעסוק בו ואת השליחות שאנו ממלאים עבור רבים המסתייעים בשירותינו.

אותות ופרסים

אותות ופרסים

בין האותות והפרסים שקיבלה העמותה: אות נשיא המדינה למתנדב, פרס קרן שלם למצוינות בקהילה, אות יקיר ירושלים למייסד העמותה הרב חיים פרקל על מפעלו החשוב, פרס יושב ראש הכנסת לאיכות חיים, אות החסד על-שם ויליאמס ועוד.

קרן שלם
משרד הבריאות
יושבת ראש הכנסת לאיכות חיים
אות החסד ע
אות הנשיא למתנדב
יקיר העיר ירושלים